dawać – dać


dawać – dać
dawać – dać {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}dupy {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_8}}wulg. {{/stl_8}}{{stl_7}}'zwykle o kobiecie: oddawać się komuś, sypiać z kimś' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}wulg. {{/stl_8}}{{stl_7}}'zachowywać się bez ambicji, honoru; sprzedawać się, szmacić się' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}dawać – dać {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}(dużo, wiele) do myślenia {{/stl_13}}{{stl_7}}'coś, rzadziej ktoś, kogoś dziwi, zastanawia, budzi w kimś nieokreślone domysły, podejrzenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jego zachowanie dało nam wiele do myślenia. Dał mi pan dużo do myślenia swoim pytaniem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}dawać – dać {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {coś} {{/stl_8}}odczuć {{/stl_13}}{{stl_7}}'dać komuś coś do zrozumienia, wyraźnie zasygnalizować coś komuś swoim zachowaniem, tonem głosu itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dała nam odczuć, że ma nas dosyć. Daje nam wyraźnie odczuć, że jest po naszej stronie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}dawać – dać {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}w dupę {{/stl_13}}{{stl_8}}wulg. {{/stl_8}}{{stl_7}}'nękać kogoś fizycznie lub psychicznie nadmiarem czynności, obowiązków itp.; pokonać kogoś' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}dawać – dać {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}w kość {{/stl_13}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'zmęczyć kogoś, zmusić do wysiłku, dokuczyć komuś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dzisiejszy etap dał w kość kolarzom. Kapral daje nam w kość na porannej zaprawie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}dawać – dać {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}w łapę {{/stl_13}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'dawać komuś łapówkę, przekupywać kogoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mówią, że jak nie dasz w łapę, to nic nie załatwisz. Dawać w łapę lekarzowi. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • dawać się – dać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}we znaki {{/stl 13}}{{stl 7}} dokuczać komuś, przeszkadzać; wywierać negatywne skutki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Głód dawał im się we znaki. Najbardziej dał nam się we znaki brak specjalistycznej obsługi… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, daję, daje, dawaćwaj {{/stl 8}}– dać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIa, dam, da, dadzą, daj, dany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czynić kogoś właścicielem lub odbiorcą rzeczy, którą się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dawać– dać posłuch — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś, czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} dawać się powodować czyimiś słowami, wierzyć czemuś bezkrytycznie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dawała posłuch podszeptom sąsiadki. Dać posłuch niesprawdzonym plotkom, propagandzie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dawać – dać wiarę — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś, czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} wierzyć, uwierzyć komuś lub czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dałbyś wiarę, że ta Kowalska to wysoko postawiona szycha? Nie będziemy dawać wiary czemuś tak nieprawdopodobnemu. Trudno dać wiarę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dawać – dać folgę — {{/stl 13}}{{stl 8}}{sobie, czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} dawać upust czemuś, pozwalać sobie na coś; pobłażać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dawać folgę żalowi, łzom. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}dawać{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}buzi dać; ja ci [wam] dam; nie dać [nie zapłacić] (złamanego) grosza [centa]; nie dać {{/stl 7}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}}poznać po sobie;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dawać– dać ucha — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} chętnie zgadzać się z czymś, wierzyć w coś; dawać posłuch czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś chętnie daje ucha pochlebstwom. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dawać się — I – dać się {{/stl 13}}{{stl 33}} pozwalać się krzywdzić lub pokonywać; poddawać się, rezygnować {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}dawać się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. nos ndk Id, daje się {{/stl 8}}– dać się {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dać się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}dawać się I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}dać się II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}dawać się II {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dawać – dać drapaka — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} uciec, czmychnąć, dać nogę, drapnąć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ujrzawszy leśniczego, kłusownik dał drapaka. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień